Postanite Instruktor!

Ukoliko se odlučite za nešto više  naš klub omogućava vam da postanete asistent, instruktor ili čak učitelj jednog dana.

Tako će svaki polaznik proći kroz programe:

  • SLT 1
  • SLT 2
  • CK 1
  • CK 2

  • BJ 1
  • BJ 2

Ukoliko polaznik savlada vježbe i položi ispit dobiva certifikat koji je priznat sa strane CHKWCA – asocijacije u Hong Kongu.

Oko svih detalja upitajte nas u klubu…

Polaznik/-ica ovog programa steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za asistiranje ili vođenje treninga i tako pomoći novim vježbačima.