Wing Chun na filmu

Ip Man (2008)
Uloge: Donnie Yen, Simon Yam


Ip Man 2 (2010)
Uloge : Donnie Yen, Sammo Hung

Ip Man: The Legend Is Born (2010)
Uloge: Yu-Hang To, Ip Chun, Sammo Hung

Prodigal Son (1980)
Uloge: Sammo Hung, Frankie Chan, Lung Chan

Warriors Two (1979)
Uloge: Sammo Hung, Billy Chann, Lung Chan

Kung Fu Wing Chun (2010)
Uloge: Bai Jing, Yu Shaoqun, Kara Hui, Yuen Wah, Yuen Qiu, Colin Chou

Wing Chun (1994)
Uloge : Michelle Yeoh, Donnie Yen, King-Tan Yuen, Catherine Hung Yan, Waise Lee

The Grandmasters (2013)
Uloge: Tony Leung, Zhang Ziyi

Wing Chun Klub Yang