Dvorana Dubrava

Kako bi omogućili članovima mogućnost što boljeg vježbanja otvorili smo još jednu lokaciju u Dubravi.

Wing Chun Klub Yang